fredag 14. januar 2011

Tivoliskiføret er trua!

Ein heidundrande fin periode på ski går no over i uvissa- eit mildver kjem inn på søndag og truar med regn. Uansett meldes det snø allereie på mandag att, så evt skare vil snøe ned kjapt.
Det kan verte regn eit stykkje opp, men vi veit jo at yr.no er litt generøse med varmegradane her i dalen.
Rennsnøen i botn har gått av seg sjølv grunna snølast mange stadar. No får ein kanskje berre kontakt med dei svake laga der snødekket er tynt? Uansett vil det nok gå eindel større skred på søndag, spesielt i fjellet i heng mellom 30 og 35 grader.
Uansett:
Vi satsar på ein halvmeter snø istadenfor regn!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar