mandag 8. november 2010

Flott nytur i Jostedalen

Enkelte stadar kan det vere umogeleg å køyre på ski anna enn om hausten. Denne staden vert pepra av snøskred i laupet av vinteren, renna vert fylt opp med snø og gjer fallinja annleis. I dag var det opp i 2(!) meter med snø her og dritmoro.

fredag 5. november 2010

Fyrste turen min

Meir og betre enn forventa, føret kjem komplett med såle på utvalde høgder over havet, plenty med laussnø og humpeføre, om du ikkje finn plant underlag då! 35cm på 750, omlag 60-70cm i lesider frå 1100 omlag.


Glad gut


Fyste turen from Bjørnar Bjørhusdal on Vimeo.

onsdag 21. april 2010

mandag 19. april 2010

Laussnøen held

Berre litt skyer og genrelt låge temperaturar gjer at laussnøen held godt. Dei beste tilhøva i fjellet i år er NO!

lørdag 17. april 2010

mandag 5. april 2010

Skavling i Leirdalen

Siste dag i påska med det finaste veret i den største skibakken i Noreg?
Det er iallefall god plass i Leirdalen til mange skispor enno, tilsaman hadde omlag 10 personar funne vegen til bakkane under Hest og Nonskard i dag. Vi fekk spadd oss gjennom skavlen ved breen, og trava vidare opp på Hest, det flotte fjellet som også vert nemd som Maurslukaren.
Laussnø av høg klasse i nord- og vestvendte heng, fin slush under omlag 700moh. Ein må rekne med kartongsnø eller skorpe ved feilval av hengretning under nedkøyringa... Lite tegn til ustabilitet, men det drønna godt i snødekket på toppen. Rennsnøen er tilstades over heile fjellet enno. Vi målte snødjupna: 230cm på 1200moh. Det seier litt om kva som er normalen her oppe på ein slik snøfattig vinter.

Skavling på Hest- påskefjell med stor H. For Hest. from Bjørnar Bjørhusdal on Vimeo.

lørdag 3. april 2010

Påskeafta på Hytta


Påskeafta i Jostedalen- Einar Blikra på Telemark from Bjørnar Bjørhusdal on Vimeo.


Det er berre å komme seg ut,støtt føre, skare med fin laussnø oppå.

Vi møtte ein del folk på vegen, dagens påskequiz er; kven er dette:

tirsdag 30. mars 2010

Skred tok snowboardar i Vetle Geisdalen

Vi var oppe og keik på skredet som vart utløyst av ein snowboardar(?) forrige veke. Skreda hadde som dei fleste andre skred om dagen gått heilt på bakken. Mykje stein som stikk opp gjer sjansen for å gå uskadd ut av ei slik snøskrede liten.
Vi grov litt i snøen på 1100moh i dag, det svake rennsnølaget eksisterer i stor grad fortsatt. Pass ekstra godt på etter milde netter, då får ikkje snødekket tid til å stabilisere seg i det heile. Det er fortsatt unormalt stor skredfare i fjellet, sjølv etter kalde netter.
Snøskrekken er framleis til stades from Bjørnar Bjørhusdal on Vimeo.

søndag 21. mars 2010

Svært høg skredfare- gå aldri dit.

Eit kjempeskred tok med seg heile sida under "super-bowlen" på Vangsen i dag. Skreda vart fjernutløyst frå toppen, vi var omlag 20 meter frå nærmaste løysnekant. Skreda sopte seg ned absolutt heile fjellsida, men gjekk ikkje over oppoversporet vårt, vi gjekk eit svært konservativt spor i dag. Skreda vart til slutt omlag 500 meter brei, og løysnekanten var opp i ca 1 meter tjukk. Den gjekk nesten heilt på bakken, og danna lite blokker, stort sett laus og fuktig snø. Aldri har nokon sett ei slik skrede i Vanndalen?

Så lenge det er mildt er skredfaren ekstrem om dagen, ting går større og lengre enn nokon har sett. Dette gjeld då skilauparutløyste skred. God tur.


Megaskred på Vangsen from Bjørnar Bjørhusdal on Vimeo.


torsdag 4. mars 2010

Fjordalpint

Jaja, kva heiter dette fjellet då?


For dei som treng spaning i kvardagen eller i helga er jo dette ei nydeleg linje!
Posted by Picasa

tirsdag 2. mars 2010

Villmannskøyring med helikopter i Vanndalen

Ein fin skitur til Åsaskaret i dag med Kåre, Atle og Erling utarta seg til det reinaste marerittet for ein fjellskilaupar.
Eit raudt helikopter dukka brått opp, slapp seg ned frå Snipphua sørvest for Vangsen, ned i Skåldalen omlag 50 meter over bakken. Helikopteret fortsette så opp til Åsaskaret, der det heldt ei høgde på omlag 15-20 meter over bakken. Istadenfor å ta høgde, slapp dei seg så lågt ned i Vanndalen.
Den neste herlige manøveren var å peise opp på Mannen, for så å stå der å hovre ei stund omlag 20meter over bakken. Denne hovringa blas opp ein god orkan der oppe, hadde det vore skilauparar der hadde helikopteret blåst dei ned i Geisdalen i verste fall. I beste fall hadde skilauparar som sat og koste seg med kvikklunsjen bak ein stein mista alt skiutsyret sitt.
Dette veit kanskje nokon noko om?

tirsdag 23. februar 2010

Oppkøyrt!

Vi er ikkje vande med at noko vert oppkøyrt her i dalen, men no er det så lenge sidan siste snøfall at vi må innrømme at nye oppoverspor snart må brøytast!Posted by Picasa