mandag 3. januar 2011

Hinsides skredfarleg overalt

Skredfaren er så stor at det er reint latterleg. 20x40m skred utløyst i skogen på 120 meters avstand er ikkje kvardagskost. Skreda går på botn, 60-100cm djupe. Over skogen er det sterkare vindpakka lag som vil føre til større og meir øydeleggande skred, men som sannsynlegvis vil vere bittelitt vanskelegare å løyse ut.
På ein 400høgdemeters tur i dag løyste vi ut omlag 40 skred som kunne ha begreve ein person evt ført ein inni tre med ukjent konsekvens. Laussnøen lavar ned og freistar, men her er det om å gjere å halde tunga rett i munnen.
Vi anbefalar å halde seg langt unna kjende ruter som Vangsen eller Nonskard i Leirdalen. Vær skeptisk til sjølv dei mest brukte rutene framover. Stor avstand til bratte sider, det er fare for luftbårne skred med så mykje laussnø på toppen, og dei går langt og fort.

1 kommentar: