søndag 31. januar 2010

torsdag 28. januar 2010

Skredfare


Vi løyste ut eit 5 meters heng på tur i dag, løysnekant opp i 80cm, omlag 20 meter breitt. Skreda kollapsa og sklei på kantkorna snø oppå eit hardare lag, sjølve skreda opp i fingerhard snø. Skummelt!
Skreda var ufarleg for oss i og med at det var eit lite heng, hald avstand til 30graders heng over 5 høgdemeter høge om dagen. Veldig varierande kor mykje det er pakka oppi fjellet no, men grad 4 på utvalde heng. Ikkje overraskande løyste vi skreda bak nordvesten. God tur! Mykje fin snø under 30 også.