onsdag 7. desember 2011

Adventstid i Indre Sogn

Du og du for ein sesongstart! Det er nesten vanskeleg å peike på noko med skiføret som var feil, og stabilt og fint snødekke.

1 kommentar: